W ostatnim, wrześniowym numerze dwutygodnika “Wiadomości Turystyczne” znajdziecie parę słów na temat naszego pilota wycieczek i twórcy programów naszych wycieczek – Joanny Zielińskiej. Poczytajcie!

1