Loading...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z wchodzącym w życie 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”)  przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje, z których dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. Poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania naszej witryny i na kolejnych etapach tj. korzystania z naszych usług. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz znajdziesz tu wszystkie informacje wymagane prawem w tym w szczególności do czego masz prawo w świetle obowiązujących przepisów dot. danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 • Administratorem Twoich danych jest firma:

CroDea Travel Grzegorz Zieliński z siedzibą w Świdwinie przy ul. Połczyńskiej 29k/5, NIP 672 – 105- 94-52 REGON 361125064

 • Dane osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w firmie: Grzegorz Zieliński, tel. 94 716 24 35, e-mail: grzegorz.zielinski@crodea.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas przesłania formularza kontaktowego z naszej strony internetowej bądź za pośrednictwem poczty e-mail, kontaktu przez profil firmowy na Facebooku czy Instragram, jak również poprzez kontakt telefoniczny.

Jakie dane przechowujemy?

 1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon.
 2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.
 3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia oraz PESEL wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej oraz adres zamieszkania.

Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe klientów CroDea Travel przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyraziłeś na to zgodę.

 1. Dane, które uzyskujemy od Ciebie są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.
 • Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określanej przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884 oraz do przygotowania faktury
 • Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia oraz PESEL uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia (w przypadku wyjazdów za granicę). Udostępnione dane przekazane zostaną firmie INTER Polska S.A. – oddział w Szczecinie,  z którą współpracuje biuro podróży CroDea Travel
 1. Do komunikacji marketingowej w formie mailowej i telefonicznej
 • przesyłanie ofert imprez, które organizujemy
 • przesyłanie życzeń okolicznościowych

Komu przekazujemy Twoje dane?

W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:

 • uprawnieni i upoważnieni pracownicy administratora,
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności: dostawcy usług informatycznych oraz księgowych,
 • podmioty realizujące usługi zewnętrzne m.in. odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, pilotażu wycieczek, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie,
 • ubezpieczyciele,
 • placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych),
 • inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń,
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje  dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 30 dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składanie reklamacji. Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.

Czas przechowywania dokumentów sprzedaży (faktur) jest zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości.

Jakie są Twoje prawa względem nas w kwestii przetwarzania danych?

Szanujemy Twoje dane osobowe, dlatego gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym. W celu zmiany w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami przesyłając maila na adres: dane.osobowe.crodeatravel@ crodea.pl

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Przed zawarciem umowy o świadczenie usług organizacji imprezy turystycznej  wymagamy od Ciebie podania Twoich danych osobowych.  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł wziąć udziału w organizowanej przez nas imprezie turystycznej.

Zmiany w polityce prywatności

CroDea Travel Grzegorz  Zieliński zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany Polityki Prywatności. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości CroDea Travel może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie naszego serwisu i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, rezerwujących miejsce noclegowe i wyrażających na zgodę na nową treść. CroDea Travel przechowuje historię zmian Polityki Prywatności w celu przetwarzania danych zgodnie z Polityką Prywatności, na którą klient wyraził zgodę w danym momencie w historii.

Aktualizacja: 25.05.2018